Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Kalendarium ekologiczne

STYCZEŃ 9 Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 Dzień Wegetarian
LUTY 2 Światowy dzień terenów podmokłych (World Wetland Day)
11 Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
MARZEC 14 Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam (InternationalAnti-Dam Day)
15 Międzynarodowy Dzień Konsumenta
20 Dzień bez Mięsa
22 Światowy Dzień Wody (World Water Day)
22 Dzień Bałtyku (Baltic Day)
23 Dzień Meteorologii i Pogody (WorldMeteorological Day)
23 Światowy Dzień Lasu
KWIECIEŃ 1 Dzień Ptaków
1-7 Tydzień Czystości Wód
7 Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day)
22 Dzień Ziemi (Earth Day)
24 Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
MAJ 12 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (International Migratory Bird Day)
22 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego
CZERWIEC 1 Dzień Lasu i Zadrzewień
5 Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day)
5 Światowy Dzień Środowiska Naturalnego
17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą
21 Pierwszy Dzień Lata
LIPIEC 11 Światowy Dzień Ludności
WRZESIEŃ III WEEKEND Sprzątanie Świata
16 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (World Ozone Day)
18 Dzień Geologii
19 Dzień dzikiej fauny, flory i naturalnych siedlisk
22 Europejski Dzień bez Samochodu (European Car-Free Day)
23 Pierwszy Dzień Jesieni
27 Dzień Turystyki
28 Dzień Morza
PAŹDZIERNIK 2 Światowy Dzień Wegetarianizmu
3 Światowy Dzień Siedlisk (World Habitat Day)
10 Dzień Św. Franciszka - patrona ekologów
4-11 Światowy Tydzień Zwierząt
II ŚRODA Dzień zapobiegania klęskom żywiołowym
16 Światowy Dzień Żywności (World Food Day)
25 Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
LISTOPAD 6 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi ŚrodowiskaNaturalnego podczas Wojen i Działań Zbrojnych
25 Dzień Bez Futra
28 Dzień Bez Zakupów
GRUDZIEŃ 20 Dzień Ryby - Daj karpiowi święty spokój!