Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Filmy edukacyjne

Filmy dla przedszkolaków:

 • Leśna wycieczka
 • Dzik Ryjo
 • Wycieczka do lasu

Filmy dla dzieci i młodzieży:

 • Lekcja przyrody – czas 32’58”
 • Zielona lekcja – czas 32’00”
 • Las pełen wody – czas 24’00”
 • Lasy naturalne – czas 23’00”
 • Las nie obroni się sam – czas 23’40”
 • Na ratunek zagrożonym gatunkom – czas 21’50”
 • Moczary i uroczyska – czas 35’00”
 • Symbioza grzybów i roślin – czas 41’00”
 • Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu - czas 29’00”
 • Łowiectwo w polskich lasach – czas 26’50”
 • Łowy na grubego zwierza – czas 24’00”