Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Ekologiczna Grupa Kapitałowa

Gospodarka komunalna w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje w strukturze Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:

Wodkan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA

 • długość sieci kanalizacyjno – sanitarnej na terenie miasta wynosi 205km
 • średnio na dobę odbiorcy zużywają 7950m³ wody
 • średnio na dobę oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie oczyszcza 11.788m³ ścieków

OZC

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA

 • długość sieci ciepłowniczej wynosi 58,75km
 • średniomiesięczne spalanie biomasy to 2200 ton
 • miesięcznie z biomasy wytwarza się ok. 813MWH
ZOiGO

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” SA

 • dziennie na ostrowską instalację MBP trafia ok. 140 ton odpadów
 • sortownia odpadów miesięcznie przetwarza 270 ton ze zbiórki selektywnej
 • składowisko odpadów ma pojemność 325 tys. m³
MZK

Miejski Zakład Komunikacji SA

 • spółka posiada 64 autobusy
 • średnio w ciągu dnia przewozi 12.548 pasażerów
 • łączna długość tras to 432km

MZZ

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.

 • spółka utrzymuje na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 250 tys. m² terenów zielonych
 • Park Przygód Piaski Szczygliczka odwiedza w ciepłe dni 20 tys. osób
TM

Targowiska Miejskie SA

 • na targowisku przy ul. Głogowskiej na powierzchni 1,4 ha przygotowanych jest 837 miejsc handlowych, średnio tygodniowo targowisko odwiedza 7000 osób
 • na targowisku przy ul. Witosa na powierzchni 4 ha przygotowanych jest 309 miejsc handlowych, średnio tygodniowo targowisko odwiedza 5000 osób
MZGM

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 • w zasobach znajdują się 1983 lokale mieszkalne oraz 163 lokale użytkowe

Wszystkie Spółki w swoich działaniach wykorzystują nowe technologie i działają proekologicznie.