Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

AKTUALNOŚCI

Nowe projekty edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej na ostrowskich Piaskach

We miesiącu wrześniu br. CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. podpisała z WFOŚiGW w Poznaniu trzy umowy na realizację projektów z zakresu  edukacji ekologicznej. Projekty zostały dofinansowane dotacją bezzwrotną, która w zależności od projektu sięga od 80 do 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadań.

W ramach przedsięwzięcia pn.: "Kampania edukacyjno – informacyjna ,,Ostrów mówi żyj ekologicznie’’ edycja 2023 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych’’ przeprowadzona zostanie kampania ekukacyjno – informacyjna, która dotyczyć będzie życia ekologicznego w trzech aspektach: zagrożenia jakie niesie niska emisja i jak jej zapobiegać, gospodarki odpadami oraz małej retencji.

Kampania prowadzona będzie wielotorowo, a mianowicie pojawią się na terenie miasta banery i plakaty, które zostaną wywieszone m.in. przy placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej, przystankach komunikacji miejskiej, w autobusach, w radach osiedli itp. Wspomniana kampania ma na celu upowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Kolejnym z elementów kampanii jest konkurs, który został ogłoszony we wrześniu dla blisko 3000 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 października podczas Święta Drzewa,  przy dużym placu zabaw na Piaskach Szczygliczce. W sumie wyróżnionych zostanie kilkudziesięciu uczniów rywalizujący w trzech kategoriach wiekowych – klasy I-III, klasy III-VI i klasy VII-VIII.

Święto Drzewa połączone zostanie także z otwarciem nowej ścieżki edukacyjnej ,,Ryby słodkowodne’’, która składać będzie się z 12 tablic. Jest to element kolejnego przedsięwzięcia pn.:"Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – rozbudowa infrastruktury terenowej’’, w ramach którego oprócz wspomnianej ścieżki powstaną dwie wiaty edukacyjne do prowadzenia zajęć terenowych.

Uzupełnieniem tych działań będzie trzecie przedsięwzięcie pn.: "Produkcja wraz z emisją filmu edukacyjnego podnoszącego świadomość ekologiczną wraz z zakupem sprzętu multimedialnego i komputerowego’’. W ramach tego projektu powstanie film o tematyce ekologicznej obejmującej cztery aspekty to jest: niską emisję, małą retencję, gospodarkę odpadami oraz bioróżnorodność. Natomiast działające na terenie ośrodka Piaski Szczygliczka Centrum Edukacji Ekologicznej (przy Parku Olbrzymich Owadów) - także w ramach tego projektu - wzbogaci się o sprzęt komputerowy, a sala wykładowa o nowy sprzęt audio – wizualny.

Link do filmu edukacyjnego "Żyj ekologicznie":

https://www.youtube.com/watch?v=WLtBiOaBOmQ

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO OSTRÓW MÓWI ,,ŻYJ EKOLOGICZNIE’’

CRK Zieleń i Rekreacja po raz szósty przygotowała kampanię informacyjno – edukacyjną, tym razem pod hasłem OSTRÓW MÓWI ,,ŻYJ EKOLOGICZNIE’’. Na całe przedsięwzięcie Spółka pozyskała dofinasowanie wpisując się na listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie edukacji ekologicznej.

Przedsięwzięcie to ma na celu upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej oraz edukowanie poprzez zabawę. W ramach akcji w placówkach oświatowych, miejscach użyteczności publicznej na przystankach i w autobusach pojawiły się banery i plakaty promujące „życie ekologiczne”. Ogłoszony został  konkurs dla uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którego tematem przewodnim była segregacja odpadów, niska emisja oraz mała retencja oraz eko transport.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, do Spółki nadesłano 427 prac. Dzieci i młodzież przygotowując prace nie tylko doskonale się bawią, ale od najmłodszych lat także się uczą dbałości o środowisko.

W niedzielę 30 października na ostrowskich Piaskach-Szczygliczce w Centrum Edukacji Ekologicznej podczas obchodów "Święta Drzewa" animatorzy rozdawali ekogadżety m.in. smycze, długopisy, balony, opaski odblaskowe, koszulki itp. oraz wręczono nagrody dla najlepszych prac w konkursie plastycznym.

Wyniki konkursu plastycznego OSTRÓW MÓWI ,,ŻYJ EKOLOGICZNIE’’

Klasy I – III:

1. Barbara Leszczyńska (SP 1, kl. II A),

2. Zofia Molka (SP 9, kl. I B),

3. Anna Vatuichak (SP 1, kl. I C).

Wyróżnienia:

Alicja Dymalska (SP 11, kl. I B), Weronika Leśna (SP 2, kl. III A), Maja Leśna (SP 2, kl. III A), Iga Trzeciak (SP 6, kl. III A), Julia Waraczyńska (SP 4, kl. III B), Antoni Błasiak (SP ,,Mądra Sowa’’, kl. I C), Anna Szpajda (SP 5, kl. I B), Jakub Bąk (SP 4, kl. III D), Nadia Grajaszek  (SP 4, kl. III B), Jagoda Sobczak (SP 4, kl. III B).

Klasy IV – VI:

1. Magdalena Szczepaniak (SP 6, kl. V B),

2. Bartosz Berkowski (SP 9, kl. V D),

3. Adriana Fedorczuk (SP 4, kl. V A).

Wyróżnienia:

Przemysław Szeląg (Zespół Szkół Specjalnych, kl. IV), Kamil Koniarek (Zespół Szkół Specjalnych, kl. VI), Emilia Gola (SP 5, kl. V A), Maria Lisiak (SP 13, kl. VI A), Miłosz Kujawa (SP 4, kl. V A), Marta Wieschalla (SP 9, kl. VI D), Fabian Peciak (SP 6, kl. IV B), Wiktoria Dytfeld (SP 7, kl. VI A), Mikołaj Nowak (SP 4, kl. IV D), Aleksandra Kryjom (SP 4, kl. IV C).

Klasy VII – VIII: 

1. Roksana Grzelewska (SP 4, kl. VIII C),

2. Mikołaj Kurzawski (SP 6, kl. VIII B),

3. Laura Grzeszczyk (SP 7, kl. VIII B).

Wyróżnienia:

Maja Kasperska (SP 1, kl. VII A), Jakub Wyszyński (Zespół Szkół Specjalnych, kl. VII), Maja Cebulska (SP 4, kl. VIII C), Wiktor Marcinczak (SP 7, kl. VIII B), Julianna Grzeszczyk (SP 7, kl. VIII B), Hanna Gwóźdź (SP 7, kl. VIII B), Oskar Knop (SP 6, kl. VII B), Patryk Grykałowski (Zespół Szkół Specjalnych, kl. VII A), Dominika Walotka (Zespół Szkół Specjalnych, kl. VII A), Anna Zielonka (SP 7, kl. VIII B).

Projekt zrealizowany w ramach przedsięwzięcia pn.

„KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA OSTRÓW MÓWI „ŻYJ EKOLOGICZNIE” EDYCJA 2022 ORAZ KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Oferta edukacyjna dla grup

Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim

CRK Zieleń i Rekreacja w 2021 roku uzyskła dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej pn.: 

„Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa ścieżek edukacyjnych” 

W ramach tego przedsięwzięcia rozbudowano na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim istniejącą ścieżkę edukacyjną. Pojawiły się kolejne 4 eksponaty m.in. dwie mrówki oraz dwa pająki oraz postawiono 11 tablic dydaktycznych rozszerzając informacje dotyczące m.in. Świata Ważek, Świata Mrówek czy też Świata Motyli.

Dofinasownie wyniosło 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

    

    

   

 

    

Finał Konkursu plastycznego OSTRÓW MÓWI ,,ŻYJ EKOLOGICZNIE’’

CRK Zieleń i Rekreacja po raz piąty przygotowała kampanię informacyjno – edukacyjną, tym razem pod hasłem OSTRÓW MÓWI ,,ŻYJ EKOLOGICZNIE’’.  Akcja ta wpisała się w listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie to ma na celu upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej oraz edukowanie poprzez zabawę. W ramach akcji w placówkach oświatowych, miejscach użyteczności publicznej na przystankach i w autobusach pojawiły się banery i plakaty promujące „życie ekologiczne”. Ogłoszony został również konkurs dla uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którego tematem przewodnim była segregacja odpadów, niska emisja oraz mała retencja.

Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem, do Spółki nadesłano 299 prac. Dzieci i młodzież przygotowując prace nie tylko doskonale się bawią, ale od najmłodszych lat także się uczą dbałości o środowisko.

W niedzielę 7 listopada podczas Święta Drzewa na ostrowskich Piaskach-Szczygliczce w Centrum Edukacji Ekologicznej wręczono nagrody dla najlepszych prac.

Wyniki konkursu plastycznego OSTRÓW MÓWI ,,ŻYJ EKOLOGICZNIE’’

Kategoria klasy I – III:

1. Zoya Piekarska (SP 2, kl. IIIa), 

2. Fabian Peciak (SP 6, kl. IIIB),

3. Zofia Parzybok (SP 5, kl. Ia).

Wyróżnienia:

Krzysztof Walczak (SP 14, kl. IIIb), Małgorzata Konieczna (SP 9, kl. IIb), Maria Palczewska (SP 11, kl.IIb), Barbara Skomro (SP 9, kl. IIIa), Iga Trzeciak (SP 6, kl. IIa), Barbara Leszczyńska  (SP 1, kl. Ia).

Kategoria klasy IV – VI:

1. Marta Wieschalla (SP 9, kl. Vd),

2. Magdalena Szczepaniak (SP 6, kl. IVb),

3. Kinga Grzela (SP 9, kl. Va).

Wyróżnienia:

Bartosz Berkowski (SP 9, kl. IVd), Maja Dziuba (SP 9, kl. Va), Julian Zimniak (SP 5, kl. IVa), Natalia Szczepaniak (SP 6, kl. IVb), Olga Krzyżańska (SP ,,Edukator’’, kl. VIb), Maja Marcinkowska (SP 9, kl. IVd).

 

Kategoria klasy VII – VIII:

1. Maja Puchalska (SP 9, kl. VIIb),

2. Wiktor Marcinczak (SP 7, kl. VIIg),

3. Michał Gola (SP 5, kl. VIIa).

Wyróżnienia:

Antonina Urban (SP 5, kl. VIIa), Antonina Matyśkiewicz (SP 9, kl. VIIb), Miron Morzewski (SP 5, kl. VIId), Milena Muszyńska (SP 9, kl. VIIb), Wojciech Stangierski (Zespół Szkół Specjalnych, kl. VIII), Amelia Kalina (SP 5, kl. VIIa).

Zakup nagród dofinasowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwżięcia pn. "Kampania edukacyjno - informacyjna Ostrów mówi "Żyj ekologicznie" edycja 2021 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych"

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Działalność 2020

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. w 2020 roku złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOŚiGW Poznań w Poznaniu trzy projekty na dofinasowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Wszystkie przedsięwziędcia zostały pozytywne zaopiniowane i otrzymały dofinansowanie:

1. „Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa ścieżek edukacyjnych” dofinasownie 60% w ramach tego przedsięwzięcia rozbudowano na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim istniejącą ścieżkę edukacyjną. Rozbudowa polegała  na wyodrębnieniu 6 obszarów tematycznych: świata mrówek, świata ważek, świata motyli, świata chrząszczy, świata much i komarów oraz świata pająków. Pojawiły się 4 eksponaty owaów oraz 12 tablic edukacyjnych.

2. „Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim” dofinsowanie 75% w ramach przedsięwzięcia zakupiono 2 projektory multimedialne wraz z ekranami i stolikami, 2 laptopy, 8 kompletów stołów z krzesłami. Zakupiono równięz 3 filmy edukacyjne oraz zestaw gier o tematyce segregacji odpadów.

 

3. "Kampania edukacyjna "Ostrów Smogowi mówi NIE" - edycja 2020 oraz konkurs plastyczny szkół podstawowych" dofinansowanie 50% w ramach przedsięwzięcia zostały wykonane banery, które zostały rozwieszone na obiektach użyteczności publicznej m.in. przedszkolach, szkołach, placach zabaw, boiskach, orlikach. Dodadkowo rozwieszono plakaty m.in. na słupach ogłoszeniowych, tablicach radach osiedli, placówkach oświatowych, autobusach komunikacji miejskiej w zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz na wiatach przystankowych.

W ramach kampanii zakupiono i rozdano dzieciom i młodzieży eko gadżety m.in. smycze, płaszcze przeciwdeszczowe,  długopisy, kalendarze, teczki reklamowe, koszulki, kamizelki, bluzy polarowe.

W ramach kampanii zorganizowany został konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Najlepsze prace konkursowe zostały wyłonione przez komisję w 2 kategoriach wiekowych. Wykonawcy tych prac otrzymali nagrody oraz wyróżnienia. 

http://www.wfosgw.poznan.pl

Konkurs plastyczny „Ostrów smogowi mówi NIE” rozstrzygnięty

Spółka CRK Zieleń i Rekreacja po raz czwarty przygotowała kampanię informacyjno – edukacyjną ,,Ostrów smogowi mówi NIE’’. Na jej przeprowadzenie spółka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach akcji ,,Ostrów smogowi mówi NIE’’ w placówkach oświatowych, miejscach użyteczności publicznej oraz na przystankach autobusowych pojawiły się banery i plakaty.

          Natomiast dla uczniów szkół podstawowych, w ramach kampanii, spółka przygotowała konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim jest walka ze smogiem. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Na konkurs nadesłano 440 prac, to ponad 40 więcej niż w roku ubiegłym

          Celem tej kampanii jest edukacja mieszkańców, tych najmłodszych i tych starszych. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież przygotowując prace przy okazji dowiadują się, że trzeba dbać o środowisko i eliminować smog z naszego życia.

Wyniki konkursu

Kategoria klas I - III
1. Emilia Gola (SP 5, kl. IIIa),
2. Zuzanna Kuroszczyk (SP 9, kl. Id),
3. Fabian Peciak (SP 6, kl. IIb),
4. Bartosz Bąk (SP 5, kl. IIIa),
5. Wojciech Nasiadek (SP 6, kl. Ic),
6. Zuzanna Płachta (SP 4, kl. IIa).
Wyróżnienia: Inga Jędrzejewska (SP 9, kl. Ib), Magdalena Wypych (SP 7, kl. IIIa), Szymon Swędrowski (SP 11, kl. IIIc), Zuzanna Jędraszak (SP 11, kl. Ib), Miłosz Kujawa (SP 4, kl IIIa).

Kategoria klas IV - VIII
1. Maria Ziółkowska (SP 9, kl. VId),
2. Oskar Smętek (SP 5, kl. VIIc),
3. Wiktoria Depiak (SP 7, kl. VI),
4. Julia Wiertelak (SP 5, kl. VIIc),
5. Oskar Knop (SP 6, kl. Vb),
6. Ksawery Szymczak (SP 9, kl. VIa).
Wyróżnienia: Maria Lisiak (SP 13, kl. IVa), Antonina Frąszczak (PSP Sióstr Salezjanek, kl. VId), Anna Głowacka (SP 1, kl. VI), Paweł Szkudlarek (SP 5, kl. VIIe), Laura Grzeszczyk (SP 7, kl. IV).

OFERTA EDUKACYJNA DLA GRUP - 2020

Kampania „OSTRÓW smogowi mówi NIE”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Spółka CRK Zieleń i Rekreacja po raz trzeci przygotowała kampanię informacyjno – edukacyjną ,,OSTRÓW smogowi mówi NIE’’. Na jej przeprowadzenie spółka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Skutki zanieczyszczenia powietrza są bardzo łatwo zauważalne. Wszyscy widzimy gęsty dym, zalegający nad miastem i każdemu z nas gorzej się takim zanieczyszczonym powietrzem oddycha. Skutki smogu są jednak o wiele bardziej dalekosiężne. Ma on bowiem bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc między innymi do: pojawienia się alergii oraz astmy, wywołania niewydolności oddechowej, obniżenia odporności całego organizmu, wywołania chorób układu krwionośnego i serca oraz pojawienia się chorób nowotworowych.

Od trzech lat spółka CRK Zieleń i Rekreacja prowadzi działania mające na celu edukację mieszkańców, tych najmłodszych i tych starszych. W ramach akcji ,,OSTRÓW smogowi mówi NIE’’ w mieście pojawiły się billboardy propagujące kampanię. Natomiast w placówkach oświatowych, miejscach użyteczności publicznej oraz na przystankach zawisły banery i plakaty. Dla dzieci ze szkół podstawowych spółka CRK Zieleń i Rekreacja przygotowała konkurs plastyczny "Chcemy oddychać w Ostrowie’’. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie przesłali blisko 400 prac!

  

  

Wyniki konkursu plastycznego ,,Chcemy oddychać w Ostrowie’’

Kategoria klasy I – III: 1. Maja Dziuba (SP 9, kl. IIIa), 2. Zuzanna Nowak (SP 4, kl. Ia), 3. Gabriela Szczucka (SP 11, kl. I b); wyróżnienia: Leon Hełka (SP nr 13, kl. Ib) i Mateusz Witczak (SP 9, kl. Id).

Kategoria klasy IV – VI: 1. Magdalena Wietecka (SP 4, kl. VI), 2. Lena Daszczyk (SP 6, kl. Vb),  3. Olga Kazowska (SP 5, kl. VId); wyróżnienia: Antonina Karniej (SP 14, kl. Via) i Lena Kowalczyk (SP Edukator, kl. IV).

Kategoria klasy VII – VIII: 1. Marta Przewoźna (SP 5, kl. VIIId), 2. Karol Kasperek (SP 7, kl. VIIIa), 3. Sara Tanaś (SP 5, kl. VIII); wyróżnienia: Maria Kubacka (SP 5, kl. VIII) i Natalia Pokrywa (SP 7, kl. VIII).

Nagrody pocieszenia: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek: Zofia Olszak (kl. I), Michalina Kucharska (kl. I), Wojciech Nowak (kl. III), Julia Załustowicz (kl. III), Maja Staniewska (kl. III), Lilianna Muszyńska (kl. III); Szkoła Podstawowa nr 1: Mikołaj Netter (kl. IIa), Weronika Pawelec (kl. IIIa), Weronika Matczak (kl. IIIb), Julia Misterska (kl. IIIa), Lena Majchrzak (kl. IIIb); Szkoła Podstawowa nr 2: Nadia Wiśniewska (kl. I); Szkoła Podstawowa Mądra Sowa: Marta Richter (kl. III); Szkoła Podstawowa nr 14: Julian Pietras (kl. IIa), Amelia Powolna (kl. IIa).

Nagrody zostały wręczone 20.10.2019r. w Parku Północnym w Ostrowie podczas obchodów Święta Drzewa. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Święto Drzewa 2019

Zapraszamy 20 października 2019 r. do Parku Północnego (przy skrzyżowaniu ul. M. Konopnickiej i W. Reymonta) na ŚWIĘTO DRZEWA w godz. 12:00-15:00. Jest to już 17. Ogólnopolska, a 5. Miejska edycja tego święta. 

Głownym celem ŚWIĘTA DRZEWA jest sadzenie nowych drzew! Dodatkowo przewidziano akcje towarzyszące temu świętu takie jak: bezpłatne sadzonki drzew dla mieszkańców miasta, zbiórka karmy i wyposażenia dla Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim, zbieranie nakrętek dla chorego Kubusia. Wszystkie przyniesione rzeczy będzie można oddać w godzinach trwania akcji w zamian za cebulki kwiatów.

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. zaprasza wszystkie dzieci z ostrowskich szkół na rozstrzygnięcie eko konkursu plastycznego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej "OSTRÓW smogowi mówi NIE", który został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Konkurs plastyczny "Chcemy oddychać w Ostrowie!"

Park Olbrzymich Owadów zaprasza

​  

 

Nowa atrakcja w Centrum Edukacji Ekologicznej

LEŚNY SKOCZEK to nowa atrakcja Centrum Edukacji Ekologicznej w PARKU PRZYGÓD Piaski-Szczygliczka. To edukacyjna zabawa, która polega na wykonaniu skoku z miejsca i porównaniu swojego wyniku do wybranych zwierząt leśnych oraz rekordu człowieka. Leśny skoczek to zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Nowa atrakcja znajduje się przy grach edukacyjnych na placu zabaw, niedaleko Parku Olbrzymich Owadów.

Przyjdź i sprawdź, czy skaczesz jak konik polny, lis czy może zając szarak!

   

Dofinasowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn "Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim"

ŚWIĘTO DRZEWA za nami. KONKURS PLASTYCZNY - rozstrzygnięty!

15 października w Parku 600-lecia, w ramach obchodów Święta Drzewa, rozdano blisko 3,5 tys. sadzonek drzew, a także setki cebulek kwiatów. Była to inauguracja XV edycji międzynarodowej akcji sadzenia drzew, do której po raz trzeci przyłączyło się Miasto Ostrów Wielkopolski. W parku posadzono też kolejne drzewa. Święto Drzewa to impreza, podczas której Miasto, we współpracy z Nadleśnictwem Antonin, zachęca wszystkich mieszkańców do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska.

Podczas imprezy propagowano drugą już edycję ekologicznej akcji edukacyjnej „Ostrów smogowi mówi NIE!”, w ramach której zorganizowano konkurs plastyczny. Celem konkursu było uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowań proekologicznych z zakresu szeroko pojętej niskiej emisji. Na konkurs nadesłano 260 prac plastycznych w kategoriach szkoła podstawowa I-III, IV-VII.

 

PODSUMOWANIE KONKURSU


Kategoria wiekowa: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III
Komisja konkursowa w tej kategorii przyznała trzy nagrody główne za  I, II, i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
WYRÓŻNIENIA dla:
- KAMILA ROJEK – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
- EWA SZPERA – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
III MIEJSCE – MARIA LISIAK – klasa I, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
II MIEJSCE – WIKTORIA ŚMIGIEL – klasa II, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
I MIEJSCE – KACPER HĘĆKA – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja

Kategoria wiekowa: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VII
Komisja konkursowa w tej kategorii przyznała trzy nagrody główne za  I, II, i III miejsc oraz dwa wyróżnienia.
WYRÓŻNIENIA dla:
- JULIA KACZMAREK – klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
- IGA MAZUREK – klasa VII, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
III MIEJSCE – EWA HĄDZLIK – klasa V, Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygockim
II MIEJSCE – LAURA PAŁASZ – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
I MIEJSCE – AGATA SAMPIR – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja*
*Praca AGATY SAMPIR została dodatkowo wyróżniona i ukaże się na pocztówce, wydanej w ramach kampanii społecznej „Ostrów smogowi mówi NIE”!

Komisja konkursowa zdecydowała się przyznać dziewięć indywidualnych nagród pocieszenia dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz jedną nagrodę specjalną dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci biorące udział w konkursie: OLIWIA NIEMIEC, LENA FISCHER, NIKODEM JARYCH, NIKODEM POKORSKI, MICHAŁ LUKAS, JAN KONIECZNY, KAMIL GALICKI, BARTOSZ BEDNAREK oraz PATRYCJA JAROSIK.


Konkurs został dofinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn"Kampania informacyjno - edukacyjna OSTRÓW smogowi NIE - kontynuacja 2017"


Zarząd Miejskiego Zakładu Zieleni serdecznie gratuluje wszystkim laureatom i życzy dalszych sukcesów!

ŚWIĘTO DRZEWA 2017

15 października (niedziela) zapraszamy ostrowian na obchody "Święta Drzewa", które odbędzie się tradycyjnie już w Parku 600-lecia przy Alei Solidarności (Kozi Borek) w godzinach od 14:00 do 16:00.

„Święto Drzewa” jest programem edukacji ekologicznej, którego inauguracją jest ogólnoświatowa akcja sadzenia drzew – każdego roku w październiku. Ostrów Wielkopolski już po raz trzeci włączy się w ogólnopolską akcję sadzenia drzew, które Klub Gaja zainaugurował po raz pierwszy w 2003 r.

Kolejny raz w organizację imprezy włączy się Nadleśnictwo Antonin, które przekaże ok. 3500 szt. sadzonek drzew z gatunku: świerk, dąb, buk, klon, lipa, jarząb, brzoza, sosna, daglezja, bez. Mieszkańcy Ostrowa otrzymają je za darmo.

Ponadto przygotowane będą stoiska Nadleśnictwa Antonin, Referatu Ochrony Środowiska, Miejskiego Zakładu Zieleni, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Schroniska, gdzie będzie się można dowiedzieć wielu interesujących informacji na temat ochrony środowiska. Na dzieci i młodzież będą czekały liczne atrakcje przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 5.

Podczas ostrowskiego „Święta Drzewa” przeprowadzona zostanie również akcja pn.: Kuba potrzebuje twojej pomocy – przynieś nakrętki oraz zbiórka karmy „Otwórz dla nich drzwi swojego serca”. Nakrętki oraz karmę będzie można oddać podczas obchodów. W zamian ostrowianie otrzymają cebulki kwiatów.

Podczas "Święta Drzewa" nastąpi uroczyste rozdanie nagród dla dzieci, które zostały laureatami w konkursie plastycznym "Ostrów smogowi mówi NIE" - 2.edycja organizowanego przez Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do włączenia się ww. akcję.

PARK OLBRZYMICH OWADÓW i nie tylko...

Park Olbrzymich Owadów ma nowych lokatorów! Pojawiła się stonka ziemniaczana, turkuć podjadek, osa pospolita oraz larwy muchy wraz z poczwarką. 

Park Olbrzymich Owadów to miejsce, gdzie każdy może z bliska przyjrzeć się owadom na co dzień żyjącym wokół nas. Figury owadów wykonane są w skali od 75:1 do 300:1 i są ich wierną kopią. W Parku możemy znaleźć owady pszczołowate, pajęczaki, motyle, ważki, chrząszcze, kleszcze i nie tylko...

Od połowy sierpnia można przyjrzeć się ogromnym grzybom, które znakomicie uzupełniły dotychczasową ofertę. Odwiedzający mogą dowiedzieć się z tabliczek informacyjnych m.in. o muchomorze, kurce czy prawdziwku. Dodatkowo przed wejściem umieszczone zostały gry edukacyjne - puzzle z obrazami grzybów.

Obecnie w parku obejrzeć można 29 figur owadów oraz 8 grzybów.

Zakup eksponatów finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

KONKURS PLASTYCZNY

Miejski Zakład Zieleni  zaprasza ostrowskich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego w ramach kampanii społecznej „OSTRÓW smogowi mówi NIE”.

Prace plastyczne wykonane techniką dowolną (np. ołówkiem, kredkami, pisakami, wyklejanką) przygotowane indywidualnie prosimy przesyłać lub dostarczać do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego 2-6 do dnia 12 września 2017 do godz. 15.00.

Dla najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody, ogłoszenie winików 22.09.2017.

Regulamin dostępny w siedzibie MZZ Sp. z o.o. oraz TUTAJ.

NOWA ATRAKCJA przy Parku Olbrzymich Owadów

Graffiti 3D to nowa atrakcja w PARKU PRZYGÓD Piaski Szczygliczka. Graffiti 3D lub inaczej anamorficzne polega na tym, żeby namalować obraz lub jego fragment w taki sposób by był on widziany tylko w z odpowiedniej perspektywy, a czasami nawet przy użyciu innych przedmiotów. Takie graffiti, kroczącą biedronkę, już od 1 KWIETNIA można oglądać na Piaskach przy wejściu do Parku Olbrzymich Owadów.

Zapraszamy do PARKU PRZYGÓD Piaski Szczygliczka!

Wkrótce otwarcie Parku Olbrzymich Owadów w nowej odsłonie. Do zobaczenia!

KONKURS PLASTYCZNY w ramach kampanii społecznej „Ostrów smogowi mówi NIE” ROZSTRZYGNIĘTY

23 listopada 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.  w ramach kampanii społecznej „Ostrów smogowi mówi NIE”.

Celem konkursu było uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowań proekologicznych z zakresu szeroko pojętej niskiej emisji. Konkurs przeznaczony był dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z placówek oświatowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Uroczysta gala wręczania nagród oraz prezentacja prac odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury. Wśród gości znaleźli się: Beata Klimek, prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Krystyna Aleksandrzak, kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Marek Kolasiński, prezes Zarządu Centrum Rozwoju Komunalnego, Sławomir Piskorski, przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Zieleni, Andrzej Strykowski, prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA oraz Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni.

    

 

WYNIKI KONKURSU

Nagrodami doceniono również autorki pracy plastycznej, która była inspiracją do stworzenia wizerunku kampanii „Ostrów smogowi mówi NIE” - Aleksandrę Wichłacz, Zuzannę Sitnik i Natalię Zwias.

Konkurs zorganizowany został pod patronatem Beaty Klimek, Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nowy Ład

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus ante sodales lectus blandit eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, pellentesque eget, bibendum a, gravida ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Quisque cursus et, porttitor risus. Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam.