Szymona, Tadeusza, Judy 29 października, 2020 23:59:59