Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs zakończony

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym w ramach kampanii edukacyjnej "OSTRÓW Smogowi mówie NIE"

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu plastycznego w ramach Kampanii edukacyjnej  „OSTRÓW smogowi mówi NIE” jest:

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 2-6
63-400 Ostrów Wielkopolski

2. GRUPA DOCELOWA
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z placówek oświatowych
z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z podziałem na następujące dwie grupy wiekowe:
• uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
• uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII

3. CEL AKCJI
Uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowań proekologicznych
z zakresu szeroko pojętej niskiej emisji.

4. TEMATYKA - ZADANIE KONKURSOWE
Polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej dowolną techniką (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) nawiązującej do hasła kampanii społecznej „OSTRÓW smogowi mówi NIE”.
Praca powinna być wykonana na formacie A4.

5. TERMIN:
Termin oddania prac upływa 02.10.2020,r. (piątek) - prace prosimy przesyłać lub dostarczać do siedziby CRK Zieleń i Rekreacja Sp. o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Paderewskiego 2-6.

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora


6. OPIS PRAC:
Nauczyciel /opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym

Imię i nazwisko uczestnika .................................................... klasa/grupa  ............
Adres placówki ................................................................................
Nazwisko opiekuna ........................................
Telefon kontaktowy …………………………………….

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród których zakup zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nastąpi
w miesiącu październiku 2020 roku

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
• Praca powinna być wykonana samodzielnie.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
• Podpisanie metryczki pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
• Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z 4 maja 2016, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej  uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

Zapraszamy do udziału!

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięca pn. "Kampania edukacyjna Ostrów Smogowi mówi NIE" oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych" Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu"

 

Wyniki konkursu

          Spółka CRK Zieleń i Rekreacja po raz czwarty przygotowała kampanię informacyjno – edukacyjną ,,Ostrów smogowi mówi NIE’’. Na jej przeprowadzenie spółka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach akcji ,,Ostrów smogowi mówi NIE’’ w placówkach oświatowych, miejscach użyteczności publicznej oraz na przystankach autobusowych pojawiły się banery i plakaty.
Natomiast dla uczniów szkół podstawowych, w ramach kampanii, spółka przygotowała konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim jest walka ze smogiem. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Na konkurs nadesłano 440 prac, to ponad 40 więcej niż w roku ubiegłym
          Celem tej kampanii jest edukacja mieszkańców, tych najmłodszych i tych starszych. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież przygotowując prace przy okazji dowiadują się, że trzeba dbać o środowisko i eliminować smog z naszego życia.

Wyniki konkursu

Kategoria klas I - III
1. Emilia Gola (SP 5, kl. IIIa),
2. Zuzanna Kuroszczyk (SP 9, kl. Id),
3. Fabian Peciak (SP 6, kl. IIb),
4. Bartosz Bąk (SP 5, kl. IIIa),
5. Wojciech Nasiadek (SP 6, kl. Ic),
6. Zuzanna Płachta (SP 4, kl. IIa).

Wyróżnienia: Inga Jędrzejewska (SP 9, kl. Ib), Magdalena Wypych (SP 7, kl. IIIa), Szymon Swędrowski (SP 11, kl. IIIc), Zuzanna Jędraszak (SP 11, kl. Ib), Miłosz Kujawa (SP 4, kl IIIa).

Kategoria klas IV - VIII
1. Maria Ziółkowska (SP 9, kl. VId),
2. Oskar Smętek (SP 5, kl. VIIc),
3. Wiktoria Depiak (SP 7, kl. VI),
4. Julia Wiertelak (SP 5, kl. VIIc),
5. Oskar Knop (SP 6, kl. Vb),
6. Ksawery Szymczak (SP 9, kl. VIa).

Wyróżnienia: Maria Lisiak (SP 13, kl. IVa), Antonina Frąszczak (PSP Sióstr Salezjanek, kl. VId), Anna Głowacka (SP 1, kl. VI), Paweł Szkudlarek (SP 5, kl. VIIe), Laura Grzeszczyk (SP 7, kl. IV).