Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Ostrów smogowi mówi NIE

Konkurs zakończony

Miejski Zakład Zieleni zaprasza  ostrowskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach kampanii społecznej „OSTRÓW smogowi mówi NIE”.

Prace plastyczne wykonane techniką dowolną (np. ołówkiem, kredkami, pisakami, wyklejanką) przygotowane osobiście prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego 2-6 do dnia 10 listopada 2016 do godz. 15.00.

Dla najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody, których wręczenie nastąpi w dniu 22 listopada 2016 w sali Ostrowskiego Centrum Kultury podczas obchodów Dnia Czystego Powietrza.

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 Konkurs w ramach przedsięwzięcia pn. "Kampania społeczno-edukacyjna Ostrów smogowi mówi NIE" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu