Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Niezwykła przyroda w obiektywie

Konkurs zakończony

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na konkurs fotograficzny "Niezwykła przyroda w obiektywie".

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Cele konkursu fotograficznego:

- ukazanie przyrody, jako elementu krajobrazu i środowiska życia,
- odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii ukazujących miejsca o atrakcyjnych walorach przyrodniczych,
- zwrócenie uwagi na uroki przyrody, poprzez prezentację prac fotograficznych, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjno – reklamowych,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- stworzenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej rozumianej jako wiedza, poglądy
i wyobrażenia ludzi o środowisku przyrodniczym i jego ochronie,
- propagowanie sztuki fotograficznej, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU