Małgorzaty, Marty, Piotra 23 lutego, 2024 23:59:59

Konkurs plastyczny dla PRZEDSZKOLAKÓW

Konkurs zakończony

Miejski Zakład Zieleni zaprasza do udziału wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat w konkursie plastycznym pt. "Park Olbrzymich Owadów widziany oczami przedszkolaków" w ramach projektu edukacyjno - ekologicznego "EKOLOGICZNY WIELKOPOLANIN 2014 - edycja III"

Regulamin konkursu:

 1. Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Praca powinna byc wykonana w nastęujący sposób:
  • format A4,
  • zapakowana na płasko,
  • każda praca powinna być podpsiana imieniem i nazwiskiem autora,
  • na odwrocie pracy należy zamieścić imię i nazwisko rodzica lub opiekuna oraz telefon kontaktowy.
 3. 3. Prace należy dostarczyć na adres:
  Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.
  ul. Paderewskiego 2-6
  63-400 Ostrów Wielkopolski
 4. Termin dostarczenia prac: 2 września 2014 roku do godz. 14.00

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 7 wrzesień 2014 PIASKI SZCZYGLICZKA

Zapraszamy do udziału.